27 .12 .2013 р.

На підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців від 15 травня 2003 року N 755-IV державний реєстратор може залишити подані документи без розгляду або відмовити в реєстрації приватного підприємця.

Залишення без розгляду. Держреєстратор може залишити без розгляду документи, подані для реєстрації, у випадку, якщо:

  • документи надані не за місцем реєстрації проживання фізичної особи;
  • збір сплачений на рахунок місцевого бюджету, що не належить до місця проживання фізичної особи-заявника;
  • реєстраційні документи заповнені не державною мовою або заповнені не друкованими літерами;
  • документи подані не в повному обсязі, установленому Законом.


У цьому випадку Держреєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів видає особисто заявникові або направляє йому рекомендованим листом повідомлення із вказаною причиною, по якій документи залишені без розгляду. У це ж лист будуть вкладені й самі документи, які подавалися для реєстрації.

Після усунення цих причин можна повторно подавати документи для реєстрації.

Відмова у реєстрації. Подані Реєстраторові документи досліджуються на відповідність вимогам закону й наявність обмежень. Фізичній особі буде відмовлено в реєстрації, якщо буде виявлено:

  • невідповідність відомостей, зазначених у реєстраційній картці відомостям, відзначеним у документах, які подані для проведення державної реєстрації;
  • наявність обмежень на заняття підприємницькою діяльністю, встановлених Законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;
  • наявність запису в Єдиному державному реєстрі, що заявник вже є підприємцем.


Це повний перелік причин, по яких може бути відмовлене в реєстрації. З інших причин заборонено відмовляти фізичній особі в його реєстрації як приватного підприємця.

Якщо буде знайдено хоч одне із трьох підстав для відмови, Реєстратор не пізніше 2-х робочих днів з дати надходження документів для реєстрації повинен особисто видати заявникові або направити йому рекомендованим листом з описом вкладеного повідомлення із вказаною підставою для відмови. У цей же лист будуть вкладені документи, що надані для реєстрації.

У випадку відмови в проведенні реєстрації фізичної особи - підприємця реєстраційний збір не повертається.