25 .03 .2014 р.

Сучасна фінансова ситуація в Україні потребує від контролюючих органів максимально сконцентрувати зусилля по збору бюджетних коштів. Найбільш дієвими заходами при вирішенні таких проблем є посилення фіскальної політики і виявлення підприємств , що ухиляються від сплати податків.

Одним з основних інструментів у здійсненні таких завдань можуть стати податкові перевірки. Кожне підприємство у своїй діяльності рано чи пізно стикається з проблемою податкової перевірки. Це пов'язано не тільки з помилками в бухгалтерському або податковому обліку , але й з порушеннями у фінансовій та господарській діяльності.

Існуюче законодавство дає тільки загальні індикатори , за допомогою яких можна визначати критерії відповідності показників бізнес діяльності фіскальним вимогам. Так Податковим Кодексом України визначено порядок складання плану - графіка документальних планових перевірок контролюючими органами.

У план - графік відбираються платники податків , які мають ризик щодо несплати податків та зборів, а також у разі невиконання законодавства , контроль за яким покладено на органи податкової служби. Періодичність проведення таких перевірок залежить від ступеня ризику:

  • при незначному ризику не частіше 1 рази за 3 роки;
  • при середньому ризику - не частіше 1 рази за 2 роки ;
  • при великому ризику - не частіше 1 разу на рік.

 

Податківці будують свою фіскальну модель на основі аналізу, перш за все, звітної документації. Щоб у діяльності підприємства був максимально мінімізований ризик несподіваних документальних перевірок , необхідно поглянути на свій бізнес очима податківців.

Розроблений сервіс «Ризик податкової перевірки» дозволяє користувачеві iFin оцінити ступінь ризику включення підприємства до плану-графіка .
Користувач iFin отримує автоматизований сервіс контролю облікових і податкових даних на відповідність критеріям , використовуваним податковими органами для включення підприємств до плану перевірок . Розрахунок ризиків проводиться на підставі звітної документації, яку користувач створює в системі iFin або імпортує з інших облікових систем .
Зараз доступні розрахунки ризиків за кількома основними показниками господарської діяльності підприємства:

  1. Податкове навантаження не відповідає галузевим рівню.
  2. Зменшення нарахованого ЄСВ - збільшення ризику податкової перевірки.
  3. Значне перевищення у звітному періоді витрат над доходами

 

Ці критерії розраховуються на підставі даних звітної документації підприємства і нормативних даних , затверджених Кабінетом Міністрів та Управлінням статистики України .

Сервіс « Ризик податкової перевірки » - це динамічний ресурс , який буде розширюватися за рахунок включення додаткових критеріїв для визначення ризиків податкової перевірки. Найближчим часом стануть доступними такі методики розрахунку ризику включення в план - графік :

  1. Ризик переходу в іншу групу платників єдиного податку ( для юросіб та фізосіб).
  2. Критичний приріст податкового кредиту у звітному періоді.
  3. Невідповідність рівня податкового кредиту податковими зобов'язаннями контрагентів.
  4. Порушення своєчасності формування податкового кредиту.

 

Закономірне запитання «Наскільки використання сервісу гарантує підприємство від небезпеки податкової перевірки? ». Пропонований сервіс не панацея від рішень податкової служби. Підприємства , які отримають від сервісу по всіх критерію оцінку « немає ризику » , швидше за все , можуть не побоюватися перевірки. Але в кожному разі , озброївшись даним сервісом , кожен його користувач придбає превентивну зброю і убезпечить себе від несподіваних візитів податкових інспекторів.


Сервіс «Ризик податкових перевірок» дозволить оперативно і систематично контролювати і аналізувати діяльність , своєчасно виявляти критичні показники у своєму бізнесі.