09 .12 .2013 р.

«Нульова» звітність - це такий вид податкової звітності, в якій всі дані, крім інформації про платника податків, дорівнюють нулю. 

Коли подається «нульова» звітність

«Нульова» звітність подається платниками податків за звітний період, в якому не велася господарська діяльність в терміни, відповідні для регламентованої звітності даного платника податків.

Така вимога  визначена статтею 49.2 Податкового Кодексу України - «платник податків зобов'язаний  за  кожний звітний  період  подавати податкові декларації по кожному окремому податку,  платником якого він  є... незалежно від  того,  чи здійснював  такий платник податку господарську діяльність в звітному періоді».

Платники податків подають «нульову»  звітність в такі періоди своєї діяльності:

  • після державної реєстрації платника податків (господарська діяльність в звітному періоді ще не почалася);
  • господарська діяльність припинена з приводу сезонного характеру роботи підприємства;
  • підприємство не веде господарської діяльності – не здійснюється придбання або постачання товарів, робіт або послуг з будь-якої причини.

 

Відсутність господарської діяльності у суб'єкта підприємницької діяльності фіксується за умови, якщо:

  • немає руху грошових коштів на банківському рахунку і в касі;
  • немає виплат найнятим робітникам.

Якщо підприємство не отримує доходи, але здійснює придбання, сплачуючи їх за безготівковим розрахунком або з каси, то вважається, що підприємство веде підприємницьку діяльність. В цьому випадку потрібно подавати не «нульові» звіти, а звичайну регламентовану звітність.

Хто здає «нульову» звітність

«Нульова» звітність подається по кожному податку у встановлені для цього податку терміни всіма платниками податків:

  • фізичними особами-підприємцями,
  • юридичними особами.

Згідно зі статтею 15.1 Податкового Кодексу платники податків - це фізичні і юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) і їх відокремлені  підрозділи, які  мають, отримують або передають об'єкти оподаткування   або  здійснюють  діяльність (операції),  оподаткування, що є об'єктом оподаткування, і  на  яких  покладено обов'язок сплачувати податки і збори.

Як заповнюється «нульова» звітність

Податковим Кодексом на кожного суб'єкта підприємницької діяльності покладено обов'язок вести в установленому порядку облік доходів та витрат, а також складати і подавати   в   контролюючі   органи декларації, звіти й інші документи,  пов'язані з  розрахунком,  сплатою податків і зборів.

Це стосується і «нульової» звітності. Звітні документи заповнюються по правилах, встановлених для регламентованої звітності. У графах, які відображають результати господарської діяльності, ставляться прочерки. При цьому дані про підприємця вносяться в повному об'ємі. 

Сервіс iFin автоматично створює «нульову» звітність, вказуючи прочерки  у відповідних полях звіту. При цьому реквізити платника податків і контролюючого органу вносяться у повному обсязі.