СПД, ФОП, ПП, ТзОВ – що це значить?

У повсякденному житті, засобах масової інформації, зокрема – у мережі Інтернет, можна зустріти різноманітні скорочення (абревіатури) для позначення певних організаційних форм та видів господарюючих суб’єктів, що діють в Україні. Дуже часто такі скорочення (СПД, ПП, ТОВ, ЗАТ, ВАТ тощо) використовуються некоректно, що призводить до плутанини та утруднює пошук необхідної інформації, яка стосуються конкретних форм здійснення підприємницької діяльності в Україні.

З цієї причини ми вирішили підготувати короткі пояснення до найпоширеніших скорочень організаційно-правових форм підприємництва, що зустрічаються в інформаційному просторі України. Наведені пояснення, зокрема, включають повні назви відповідних організаційних форм суб’єктів підприємництва, а також їх визначення, наведені в законодавчих актах.

Також наведено некоректні, на наш погляд, скорочення, що з певних причин набули поширення та до цього часу використовуються для позначення окремих організаційних форм підприємницької діяльності.

СПД (суб’єкт підприємницької діяльності) – будь-яка особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що належним чином зареєстрована та здійснює підприємницьку діяльність у встановленому законом порядку. Інколи абревіатуру СПД помилково ототожнюють з фізичною особою – підприємцем (ФОП), який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Це пояснюється тією обставиною, що за Законом України «Про підприємництво» від 26.02.91 р., який втратив силу з 1 січня 2004 р., фізична особа, що здійснювала підприємницьку діяльність від власного імені та без створення юридичної особи, мала назву суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа (СПД-ФО). З цієї причини у багатьох підприємців склалось помилкове уявлення про те, що суб’єктами підприємницької діяльності (СПД) можна називати лише фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Однак, насправді, як уже зазначалось вище, суб’єктом підприємницької діяльності (СПД) слід вважати будь-яку особу, яка здійснює підприємницьку діяльність, у тому числі фізичну особу-підприємця, підприємство, господарське товариство тощо.

ФОП (фізична особа – підприємець) – це фізична особа (громадянин України, особа без громадянства, іноземець) з повною цивільною дієздатністю, яка зареєстрована у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», і здійснює підприємницьку діяльність від власного імені, тобто без створення юридичної особи. Фізичних осіб-підприємців (ФОП) інколи також називають "СПД", "СПД ФО", "приватними підприємцями", "ПП", "ПП-шниками", "фізиками". Однак, зважаючи на ту обставину, що у главі 5 чинного Цивільного кодексу, та більшості інших чинних законодавчих актах, які регулюють підприємницьку діяльність фізичних осіб, використовується поняття "фізична особа-підприємець", найбільш коректним скороченим позначенням для даного суб’єкта підприємницької діяльності слід вважати абревіатуру "ФОП".

ПП (приватне підприємство) – це юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці (ст. 113 Господарського кодексу України). Приватним також є підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. Історично склалось так, що переважна більшість приватних підприємств, зареєстрованих в Україні, створювались на основі приватної власності однієї фізичної особи, тобто мають єдиним засновником фізичну особу (громадянина України, іноземця чи особу без громадянства). Це пояснюється тим, що відповідно до Закону "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р., який втратив силу з 1 січня 2004 р., приватними підприємствами вважались підприємства, засновані на власності фізичної особи.

Наразі є підстави вважати, що визначення приватного підприємства, наведене у Господарському кодексі України, не слід вважати визначенням окремої організаційно-правової форми. Приватне підприємство, на наш погляд, є родовим поняттям, що об’єднує групу підприємств різних організаційних форм, створених на основі приватної власності одного чи кількох громадян або юридичної особи. Однак, на практиці приватні підприємства до цього часу реєструються як окрема організаційно-правова форма і у більшості випадків мають єдиного засновника -- фізичну особу. Для скороченого позначення цього виду підприємств доцільно використовувати абревіатуру ПП. При цьому слід пам’ятати, що інколи це скорочення використовують для позначення фізичних осіб-підприємців, яких інколи неправильно називають "Приватними підприємцями".

ТОВ або ТзОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) – господарське товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначається статутом. Діяльність товариств з обмеженою відповідальністю в Україні врегульована Цивільним кодексом України та спеціальним законом "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. Слід підкреслити, що товариство з обмеженою відповідальністю є однією з найпоширеніших організаційних форм здійснення підприємницької діяльності в Україні. Інколи для скороченого позначення цієї організаційно-правової форми використовують абревіатуру "ЛТД", що походить від англійського слова "limited" (обмежений). Також разом зі скороченням "ТОВ" іноді використовують скорочення "ТзОВ".