13 .12 .2013 р.

Під прийнятим у бізнесі поняттям «юридична адреса» у законодавстві України мається на увазі поняття «місцезнаходження юридичної особи». Ця адреса вказується при державній реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності й фіксується в Єдиному реєстрі як його фактичне розташування.  Ця адреса  визначає районне підпорядкування. Саме він використовується державними органами для офіційного спілкування з підприємством або підприємцем.

З погляду контролюючих органів фактична адреса суб'єкта підприємницької діяльності повинна збігатися з адресою, зазначеною у реєстраційних документах, тобто так званою «юридичною адресою». Однак у ході підприємницької діяльності фактичне знаходження керуючого органу фірми може змінитися. У цьому випадку необхідно провести зміни в реєстраційних документах.

Якщо це не буде зроблено, податкові органі можуть класифікувати це як діяльність незареєстрованного відокремленого підрозділу. У відповідності зі ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» від 15.05 2003 р. № 755-IV «відокремлений підрозділ юридичної особи це філія, інший підрозділ юридичної особи, який перебуває за межами його місцезнаходження».

Органи податкової служби стежать за законним веденням підприємницької діяльності в конкретному районі. Якщо буде виявлене підприємство, місцезнаходження якого не відповідає веденню підприємницької діяльності, підрозділ податкової міліції направляє Реєстраторові повідомлення про відсутність юридичної особи за місце знаходженням. Реєстратор у свою чергу вносить про це відповідний запис до Реєстру. У результаті юрособа фактично втрачає можливість законно вести підприємницьку діяльність. 

Розбіжність фактичного перебування підприємства за адресою, зазначеною у реєстраційних документах, може привести також до фінансових проблем не тільки в самої фірми, але також у контрагентів. 

Проблеми для суб'єкта підприємницької діяльності. Підприємство веде свою діяльність на території, підконтрольної податкової інспекції, у якій не була поставлена на облік при державній реєстрації. При цьому в платіжних документах підприємства вказуються дані фактичного місцезнаходження фірми. При проведенні податкової перевірки буде виявлена ця невідповідність. Така діяльність буде розцінена, як робота незареєстрованного відособленого підрозділу фірми.

Наслідки – вимога про реєстрацію підприємства в цьому районі й накладення штрафу за непоставлення на облік і неналежну сплату податків.

За порушення встановленого порядку постановки на облік у податкових органах на підприємство може бути накладений штраф у розмірі 510 грн., а при повторному порушенні протягом року – 1020 грн.

На підприємця за подібне порушення може бути накладений штраф – 170 грн., при повторному порушенні протягом року – 340 грн.

Податкові органі можуть накласти штраф і за несвоєчасне неподання податкової звітності, що призведе до штрафу для юридичної особи у розмірі 170 грн. за кожний неподаний звіт, а при повторі протягом року штраф зросте до 1020 грн. за кожне неподання звітності.

Для приватного підприємця розмір штрафу – 25% від суми  податкового зобов'язання. 

Проблеми для контрагента. При здійсненні операцій з тими, хто веде діяльність на «своїй території», у контрагентів можуть виникнути проблеми з урахуванням ПДВ. При здійсненні операцій купівлі-продажу компанія-продавець може вказати у відвантажувальних документах фактичну адресу, що не збігається з «юридичною адресою». При податковій перевірці виявлена невідповідність може привести до відмови покупцеві у відшкодуванні ПДВ.